Paviment de còdol

És un tipus de paviment de textura rugosa composada per una part de ciment, àrids seleccionats, additius i diferents àrids de colors per a ressaltar la superfície.

És un tipus de paviment de gran durabilitat i resistència i té una gran gama de colors tant d'àrids com de morters.

Paviment de còdol Exemple d'un paviment de còdol.
Pati amb paviment de còdol
Exemple d'un pati amb paviment de còdol.
Pati amb paviment de còdol
Exemple d'un pati amb paviment de còdol.
FEMAVI C.B. - C.I.F. E-57269631