Cunetes de formigó

Feim tot tipus de cunetes manuals de quassevol dimensió, ja sigui de tipus triangular com de tipus trapecial.

Cuneta de formigó
Cuneta de formigó (tipus trapecial).
Cuneta de formigó amb curva
Cuneta de formigó amb forma curvada (tipus trapecial).
FEMAVI C.B. - C.I.F. E-57269631