Paviments de formigó estampat (imprès)

El paviment de formigó estampat és de reconegut prestigi en el mercat per la seva gran duració, per la gran resistència i per el seu fantàstic preu.

Ofereix una enorme gama de possibilitats decoratives combinada amb una gama de motlles de textures diferents i un ampli ventall de tonalitats.

L'aplicació d'aquest tipus de paviments és molt ampli, tant per a l'interior com per a l'exterior.

En obres públiques com passeigs, jardins, parcs, comerços, etc.

En obres privades com accessos a finques, piscines, entrades de vehicles, etc.

Paviment estampat amb motllo de manta rústica
Paviment estampat amb motllo de manta rústica.
Paviment estampat amb motllo de manta rústicaa
Paviment estampat amb motllo de manta rústica.
Paviment estampat amb motllo de manta rústica
Paviment estampat amb motllo de manta rústica.
Paviment estampat estil llambordí envellit
Paviment estampat amb motllo llambordí envellit.
Paviment estampat d'estil llambordí romà
Paviment estampat amb motllo forma de llambordí romà.
Paviment estampat estil pedra
Paviment estampat amb motllo de pedra.
Escalons estampats estil pedra
Escalons amb forma de pedra.
Pavimento estampado estilo silleria
Paviment estampat amb motllo de "silleria" (carreu).
Paviment estampat amb motllo de manta rústica
Paviment estampat amb motllo de manta rústica.
Piscina amb paviment estampat amb motllo de manta rústica
Piscina amb paviment estampat amb motllo de manta rústica.
FEMAVI C.B. - C.I.F. E-57269631