Paviments de formigó polit

És un paviment que per la seva gran duresa i perpetuïtat es sol aplicar en llocs de molt de trànsit com benzineres, tallers mecànics, naus industrials, etc.

Aquests tipus de paviments tenen una gran varietat de colors per al seu acabat i és ideal per al seu ús industrial per la seva gran comoditat i fàcil manteniment.

Pavient de formigó polit Exemple d'un paviment de formigó polit.
FEMAVI C.B. - C.I.F. E-57269631