Morter monocapa

És un tipus de morter ideal per a zones que ja tenen una solera realitzada i es vol renovar, o per a zones en les que no es poden augmentar més de 1 ó 2 cm.

Amb aquest tipus de material podem realitzar tant acabats estampats per a tot tipus de llocs, com polits per a interior. És un tipus de material adient per a paviments continus en l'interior de vivendes i que tenen una gran gama de colors.

Pavient de morter monocapa de 1 ó 2 cm Exemple d'un morter monocapa de 1 o 2 cm.
Pavient de morter monocapa en un interior Exemple d'un morter monocapa en un interior.
Pavient de morter monocapa en un interior Exemple d'un morter monocapa en un interior.
FEMAVI C.B. - C.I.F. E-57269631