Paviments EPOXI

Aquest tipus de paviment és antipols, especial per a parkings i naus industrials.

És un producte d'alta qualitat i durabilitat.

Pavient de resina epoxi Exemple d'un paviment de resina EPOXI.
FEMAVI C.B. - C.I.F. E-57269631